Poskytované služby

Pěstitelské pálení

Pěstitelské pálení je služba především pro drobné pěstitele, protože pálení ovocných kvasů je tradiční metodou zpracování přebytků ovoce.

Ovoce, které pěstitelé přivezou se nejprve zváží, poté vysype do rozmělňovače, z kterého se dopravuje do kvasných nádob či nádrží (plastových či železobetonových, vyložených polypropylenem z potravinářským atestem).

V nich ovoce kvasí asi 8 týdnů. Při kvašení se uvolňuje oxid uhličitý, který chrání kvasy před napadením jinými bakteriemi a jejich následným poškozením.

Po vykvašení je kvas dopraven vývěvou nerezovým potrubím do destilačního zařízení, ve kterém proběhne destilace. Získaný destilát se doředí na 50 % a vydává se objednavatelům.

Celý proces je ryze přírodní a pro otop destilačního kotle se používá zemní plyn.